Hedersledamot Staffan Helmfrid 1927-2017

Hedersledamot Staffan Helmfrid 1927-2017

Vid årets slut nåddes vi av det dystra beskedet att hedersledamoten professor i kulturgeografi Staffan Helmfrid, Samfundet S:t Eriks ordförande 1980-1994, gått ur tiden, två dagar efter sin 90-årsdag.

Staffan Helmfrid valdes till ordförande i Samfundet S:t Erik 1980, ett uppdrag han genomförde med energi och briljans. I samband med hans avgång 1994 utsågs han till hedersledamot och höll i alla år nära kontakt med samfundet.

Staffans kulturgeografiska expertis gav ett nytt och värdefullt perspektiv inför samfundets yttranden över tidens stora stadsbyggnadsfrågor, till exempel utredningarna som skulle leda fram till Nationalstadsparkens inrättande och diskussionen kring tredje spåret över Riddarholmen. Han skrev en längre uppsats ”Storstockholm – metropol i Europas glesbygd ” i årsboken 1991/92, där han bland annat ställde frågan ”Måste Stockholm antingen förgås i trafikinfarkt eller offra natur och bebyggelse?” Hans

Under 1930-talet hade samfundet köpt större delen av kvarteret Cepheus, för att visa att Gamla stans då förfallna och rivningshotade hus gick att modernisera. Detta genomfördes av samfundets bolag AB Stadsholmen, som 1967 överfördes till Stockholms stad.  Staffan förhandlade fram att samfundet skulle erhålla en plats i Stadsholmens styrelse, att ett kulturhusråd inrättades, med representation från samfundet, samt att en stipendiefond för god byggnadsvård bildades. Fastigheterna i kvareter Cepheus såldes under Staffans tid. Detta tillförde ett ansenligt kapital, som under åren förkovrats och som möjliggjort en betydande utökning av verksamheten. Viktiga bidrag kunde lämnas till ”vänmuseet” Stadsmuseet, särskilt inför uppbyggnaden av det nya Medeltidsmuseet. Det gällde även upprättandet 1991 av det unika Observatoriemuseet, där Staffan var en drivande kraft, och vars beklagliga stängning 2014 tog honom hårt. År 1992 förvärvade samfundet den kulturhistoriskt värdefulla ”Stuckatörens våning” på David Bagares Gata 10, som donerades till Stockholms stad och som visas av Stadsmuseet.

Staffan Helmfrid hade en självklar pondus med en lättsam framtoning och var alltid snar till skratt. Han var oerhört uppskattad av alla i Samfundet S:t Erik.

Våra tankar går till Staffans maka Anjte som vi träffade i samfundssammanhang och hans döttrar Sigrun, Gudrun och Hillevi.