Seminarium ”Restaurering av offentlig konst – utmaningar och vägval”

Seminarium ”Restaurering av offentlig konst – utmaningar och vägval”

Torsdag 11 april 2019, kl 13.00–16.00, ABF-huset, Z-salen

I Stockholm finns många exempel på byggnadsverk med erkänt högklassig konstnärlig ut­smyckning. De utgör en viktig del av stadens offentliga miljö och bidrar till stadens skönhet och rika upplevelsevärden. Men tidens tand tär på materialen. Inte sällan innebär också ändrade förutsättningar att byggnader och funktioner behöver anpassas till nya förhållanden. Detta påverkar även de konstverk som utgör en integrerad del av det byggda.

Samfundet S:t Erik, som är en ideell förening vars uppgift är att bland annat väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling, vill med detta seminarium uppmärksamma de ofta svåra utmaningar och viktiga vägvalsfrågor som uppstår när konstnärligt utsmyckade byggnads­verk behöver renoveras, exemplifierat av tre aktuella projekt

  • den nyss avslutade renoveringen av Nationalmuseum
  • den pågående restaureringen av Stockholms slotts fasader med dess rika stendekorationer
  • de förestående renoveringarna av tunnelbanestationer där konsten utgör en integrerad del av resenärsmiljön

Var: ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm
När: Torsdagen den 11 april 2019, kl 13.00-16.30 (obs! registrering kl 12.30 utanför Z-salen)
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt med obligatorisk anmälan senast 1 april till Samfundet
S:t Erik, lotta@samfundetsterik.se

Se hela programmet här: Inbjudan och program