Samfundet S:t Eriks kansli har semester och öppnar åter måndag 9 augusti