Samrådsförslag för Östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 m fl, i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2016-17865

Samfundet S:t Erik sammanfattande synpunkter:
• Perspektivet ”bebyggelse möter parklandskap” ändras till ”parklandskap vårdas och kompletteras i möte med den växande staden”.
• Kv. 16 helt utgår och ersätts med en skärmande landskapspark med bullerskydd.
• Kv. 15 omarbetas helt beträffande såväl utformning som möte med parken och sjukhusområdet.
• Aktivitetsparken mellan Värtabanans banvall kraftigt utökas på bekostnad av de inre delarna av kv. 13–14.
• De höga ambitionerna för utformning av fasader och bottenvåningar i kv. 10–14 säkerställs, liksom att undvika stora utanpåliggande balkonger mot allmän plats.
• Höghuset i kv. 12 sänks till 12–10 våningar vilket rimmar bättre med huset på andra sidan torget. Sänkningen medför dessutom ett ökat fokus på Tullhusplatsen med de historiska byggnaderna.
• Nordöstra flygeln i kv. 13 mot norr dras tillbaka för att öka aktivitetsparken. Samma gäller för lågdelen i kv. 14, som tas bort.
• Stadsdelens regionala tillgänglighet med kollektivtrafik stärks. Eventuella reservat för framtida infrastruktur och anläggningar för kollektivtrafik redovisas i detaljplanen.

Läs hela yttrandet här 

Länk till planärendet

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere