Till:
Kommunstyrelsen
ÖPPET BREV
2021-09-28

Kopia:
Stadsbyggnadsnämnden
Trafiknämnden

 

Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om stadens offentliga rum

 Samfundet S:t Erik protesterar mot Stadens sätt att bereda förslag till beslut om upprustning och omdaning av Östermalmstorg och begär att ärendet
ska redovisas offentligt och bli föremål för ett brett samråd.

Utformning av offentliga platser och rum i staden är något som engagerar oss medborgare. Därför behövs en öppen och demokratisk process inför beslut
om större förändringar. Vi anser att beslut om utformning av stadens offentliga rum är en stadsbyggnadsfråga. Ansvaret för gestaltningen av offentliga rum
bör följaktligen ligga på stadsbyggnadsnämnden. Dess förvalt­ning har väl etablerade rutiner för att hämta in synpunkter från medborgarna som kan tillämpas.

Det är inte en rimlig ordning att trafiknämnden ansvarar för det offentliga rummet. Den har fel fokus där trafiken går före. Östermalmstorg är inte det enda
exemplet. Problemet återkommer hela tiden. Samfundet S:t Erik har tidigare reagerat på exempelvis förslag om cykelbanor som skulle förstöra den vegetationsrika
strandmiljön vid Pålsundet, förslaget att täcka över delar av vattenspegeln vid Riddarholmskanalen för att bredda cykelbanan samt inte minst Slussen. Det här är
ett problem över hela landet och har bland annat fått ArkDes att reagera.

Vi vill också erinra om Århuskonventionen som Sverige är part till sedan 2005, och Högsta domstolens konstaterande att miljöorganisationer har klagorätt i
frågor som rör miljön och natur­skyddet, något som berör stora delar av mark- och miljörätten. Dessa förhållanden ger ytterligare belägg för att frågor om utformning
av stadens offentliga rum bör hanteras av stadsbyggnadsnämnden.

Vi uppmanar kommunstyrelsen att generellt överlåta beredningen av förslag till gestaltning av offentliga rum till stadsbyggnadsnämnden och att en bred offentlig
dialog genomförs innan beslut tas om Östermalmstorgs framtida utformning.

Stockholm den 28 september 2021

 

För Samfundet S:t Erik

 

Monica Andersson                                              Susanne Ingo
Ordförande                                                           Vice ordförande

 

Hämta skrivelsen här 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere