Ragnsta plan Högdalens centrum vy över planförslaget