Program Skelört Reliktväxt vid Härkeberga HELSIDA beskuren (1)