Växterna i det gamla Stockholm, 19 maj kl 18.00–19.00 (ca)

Beskrivning

Växternas historia pekar bakåt tusentals år till regioner över en stor del av jorden. Men även bland växterna kan den omgivande världen med krig, missväxt och mord skymtas …
I detta tvärvetenskapliga projekt mellan arkeobotaniker, kvartärgeologer, arkeologer och farmacihistoriker, utmynnat i publikationen Växternas Stockholm: Fossila växtrester och skriftliga källor berättar, har man sökt kartlägga odlade växters olika användningsområden under Stockholms tidiga medeltid fram till efterreformatorisk tid: Vilka växter användes som föda, medicinalväxter, trädgårdsväxter resp symbolbärare? Importerade kryddväxter och medicinalörter diskuteras ingående.
Föreläsare är fil dr Ann-Marie Hansson, arkeolog och arkeobotaniker, och fil dr Uaininn O ́Meadhra, arkeolog och konstvetare.

När: Ons 5 maj kl 18.00-19.00 (ca)
Var: Via Zoom. Länk skickas mot anmälan
Kostnad: Gratis
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se från ons 7 april kl 10.00

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere