Vandring: Gustav Adolfs Torg och Norrbro onsdag 29 november kl. 13-14

  • Inventarienummer SSM 100929
    Martin, Johan Fredrik (1755-1816) Inventarienummer SSM 100929

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Gustav Adolfs Torg och Norrbro är kanske, vid sidan av Slussen, Stockholms mest centrala plats och stråk. Här rinner Mälaren ut i Saltsjön, och här knöts även den ursprungliga staden ihop med Norrmalm. Här möts de två 1600-tals gatunäten på Norrmalm, såväl som kulturen och det offentliga rummet. Maktens centrum med slottet och riksbyggnaderna finns här, liksom stadens första offentliga park – Strömparterren – där det första stockholmsfotografiet togs. Under 1800-talet växte den moderna offentligheten fram genom Norrbro-basaren. Sist men inte minst har Norrbro och Gustav Adolfs torg varit platsen för introduktion av olika moderna belysningstekniker.
När: Onsdag 29 november kl. 13-14
Var: Gustaf Adolfs Torg vid statyn
Guide: Klas Lundkvist, arkitekt och antikvarie, verksam på Stadsmuseet t o m 2016.
Anmälan till Samfundet S:t Eriks kansli kansli@samfundetsterik.se tidigast tisdag 7 november kl. 10.00
Betalning till Samfundet S:t Eriks plusgiro 15 70 57-1 eller bankgiro 820-1550 efter bekräftelse av plats.