Tillfälliga Stockholmare onsdag 17 januari 2018 kl. 18.00-19.10

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Tillfälliga Stockholmare

När: Onsdag 17 januari 2018 kl. 18.00- 19.10
Var: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan
Kostnad: 60 kr

I detta föredrag berättar Anna Götlind, redaktör och medförfattare till boken Tillfälliga Stockholmare om de människor som har vistats eller vistas i Stockholm tillfälligt, under kortare eller längre tid. Tidsperspektivet är långt, från senmedeltid till i dag, och vi får möta alltifrån diplomater och identitetsbytare till internationella konferensdeltagare, gästarbetare och flyktingbarn. För Stockholm har så länge staden funnits lockat till sig människor utifrån som inte har haft för avsikt att bosätta sig permanent i staden. De flesta har kommit som tillfälliga besökare, kanske turister, eller för att arbeta eller studera en avgränsad tid.  Andra, inte minst i senare tid, har kommit till Stockholm som flyktingar, och för en del av dem blir vistelsen i huvudstaden första anhalten på en resa mot ett nytt hem. Tillfälligheten kan alltså se ut på många olika sätt och den kan vara olika länge, men ett har alla dessa människor gemensamt. De har fått möta en ny stad, Stockholm, och dess invånare. Hur har de uppfattat staden och hur har staden uppfattat och bemött dem? Frågor som dessa är tidlösa men också brännande aktuella i en tid då vi lever i en global och mångkulturell värld där människors rörlighet är större än någonsin förr.

Anmälan öppen till Samfundet S:t Eriks kansli kansli@samfundetsterik.se
Betalning till Samfundet S:t Eriks plusgiro 15 70 57-1 eller bankgiro 820-1550 efter bekräftelse av plats.