Stockholms centralstation 21 mars 2018 16:30-18:30 FULLTECKNAT

Slutsåld

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Johan Rittsél, byggnadsantikvarie på AIX Arkitekter visar oss Stockholms centralstation från 1871, byggnadsminne sedan 1986. Centralstationen är ombyggd vid många tillfällen; 1904, 1925-27, 1950, 1960 och kring 1995. Under de senaste 10 åren har flera restaureringar/ ombyggnader utförts som Södra paviljongen, norra ankomsthallen, entréhallen, kontorsvåningarna med bibliotek och plenisal, samt 1:a klass matsal. Kungl. gångens renovering är projekterad och för kungliga vänthallen har ett vårdprogram tagits fram. Vi besöker dessa miljöer samt Centralhallen (med reservation för nekad tillgänglighet p g a hyresgästernas verksamhet).

När: Tisdagen 21 mars kl 16:30-18:30
Var: Samlingsplats vid John Ericson statyn framför huvudentrén till Centralen
Kostnad: 120 kr
Anmälan: Samfundets kansli kansli@samfundetsterik.se tidigast torsdag 1 februari kl. 10.00.
Betalning till Samfundet S:t Eriks bg 820-1550 efter bekräftelse av plats