Stockholms centralstation 13 mars 2018 16:30-18:30 FULLTECKNAT

Slutsåld
  • Bild AIX

Johan Rittsél, byggnadsantikvarie på AIX Arkitekter visar oss Stockholms centralstation från 1871, byggnadsminne sedan 1986. Centralstationen är ombyggd vid många tillfällen; 1904, 1925-27, 1950, 1960 och kring 1995. Under de senaste 10 åren har flera restaureringar/ ombyggnader utförts som Södra paviljongen, norra ankomsthallen, entréhallen, kontorsvåningarna med bibliotek och plenisal, samt 1:a klass matsal. Kungl. gångens renovering är projekterad och för kungliga vänthallen har ett vårdprogram tagits fram. Vi besöker dessa miljöer samt Centralhallen (med reservation för nekad tillgänglighet p g a hyresgästernas verksamhet).

När: Tisdagen 13 mars kl 16:30-18:30
Var: Samlingsplats vid John Ericson statyn framför huvudentrén till Centralen
Kostnad: 120 kr
Anmälan: Samfundets kansli kansli@samfundetsterik.se tidigast torsdag 1 februari kl. 10.00.
Betalning till Samfundet S:t Eriks bg 820-1550 efter bekräftelse av plats