Stockholms centralstation 10 september 2018 kl 16.30-18.30

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Johan Rittsél, byggnadsantikvarie på AIX Arkitekter visar oss Stockholms centralstation från 1871, byggnadsminne sedan 1986. Byggnaden är ombyggd vid många tillfällen; 1904, 1925-27, 1950, 1960 och kring 1995. Under de senaste tio åren har flera restaureringar/omgestaltningar utförts som Södra pavil­jongen, norra ankomsthallen, entréhallen, kontorsvåningarna med bibliotek och plenisal, samt förstaklassmatsal. Kungliga gångens renovering är projekterad och för kungliga vänthallen har ett vårdprogram tagits fram. Vi besöker dessa miljöer samt Centralhallen (med reservation för nekad tillgänglighet pga hyresgästernas verksamhet).

När: Måndag 10 september kl 16:30-18:30 & måndag 17 september kl 16:30-18:30
Var: Samlingsplats vid statyn framför huvudentrén till Centralen, Vasagatan
Kostnad: 120 kr
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast måndag 27 augusti kl. 10.00. Betalning till Samfundet S:t Eriks bg 820-1550 efter bekräftelse av plats.