Rosendals trädgård – pågående trädgårdsarkeologiska undersökning 21

Beskrivning

Inbjudan till

Rosendals trädgård – pågående trädgårdsarkeologiska undersökning. Obs! kort datum

Rosendals slottspark står inför renovering, vilket föranlett omfattande förberedelser i form av arkivstudier och dokumentation av parken. Som en viktig del i kunskapsuppbyggnaden genomförs just i detta nu en trädgårdsarkeologisk undersökning där ett flertal schakt öppnats med syfte att lokalisera och dokumentera det som hitintills legat dolt under markytan av den historiska parkens gestaltningselement såsom gångvägar och planteringar. Nya spännande rön har redan hunnit framkomma, och Samfundet S:t Eriks medlemmar är inbjudna att delta vid en exklusiv visning av schakten.

OBS! Obligatorisk anmälan, begränsat antal platser.

När: Tisdag 21 maj kl 18.00

Var: Samling på grusplanen framför Rosendals slott

Anmälan: kansli@samfundetsterik.se

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere