Radhusområdet Skönstaholm 24/5 2018 kl 13:00-14:30

  • Skönstaholm 1955. Fotograf Sundahl, Sune/ArkDes (CC PDM)

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

RADHUSOMRÅDET SKÖNSTAHOLM
I planeringen efter andra världskriget ville staden öka andelen markbostäder. För att göra detta möjligt förespråkade man fler radhus. Radhus var i Stockholm relativt ovanliga och för att popularisera radhuset som bostadsform beslutade staden att bygga ett ”modell-område” som kunde visa på möjligheterna. Resultatet blev Skönstaholmsområdet, som efter en slingrig planeringshistoria, uppfördes 1950-52. Här är omsorgen om detaljerna påtaglig. Både då det gäller husen och den gröna planeringen. 150 lägenheter med 9 olika lägenhetstyper i 24 längor placerade i en södersluttning.  Arkitekterna av husen var Nils Sterner och Erik F Dahl/Fastighetskontorets husbyggnadsavdelning och landskap/trädgård; Walter Bauer och Erik Anjou samt Erik Glemme Parkförvaltningen.
Vår guide är antikvarie/arkitekt Klas Lundkvist.

När: Tisdag 22/5 kl 17:30-19:00 & torsdag 24/5 kl 13:00-14:30
Var: Samling vid Kastanjegården, Söndagsvägen 3-7. Närmsta t-bana, Hökarängen.
Kostnad: 120 kr
Anmälan: Samfundet S:t Eriks kansli kansli@samfundetsterik.se tidigast tors 12 april kl. 10.00.
Betalning till Samfundet S:t Eriks bg 820-1550 efter bekräftelse av plats.