Norra Djurgården (vandring), mån 19 september kl 13.00-16.00 (ca). FULLTECKNAD

Norra Djurgården (vandring), mån 19 september kl 13.00-16.00 (ca). FULLTECKNAD

NORRA DJURGÅRDEN
Få vandringar i Stockholms innerstad är så mångsidiga som den från Frescati-Lappkärrsberget via Stora Skuggan till Norra Djurgårdsstaden. Bronsåldersrösen, vildmark, varg-jakter, fågelsjöar, skjutfält, idrottsplatser, fiskodlingar, optisk telegraf. Fiskartorp, och jaktparkhistoria blandas med en unik biologisk mångfald.
Ciceron är Henrik Waldenström, initiativtagare till Nationalstadsparken.

När: Mån 19 september kl 13.00-16.00 (ca)
Samling: Universitetets t-banestation, utanför spärrarna
Kostnad: 120 kr
Anmälan: Från tisdag 26 april  kl 10.00 till kansli@samfundetsterik.se
Utrustning: Kläder efter väder och bra skor. Gärna kikare för spaning på fåglar längs vägen. Medtag fika för rast.
Obs! Lång promenadsträcka

 

Behöver du hjälp? Kontakta oss Lämna feedback

Dela