Nationalstadsparken – bevara eller förvanska? (föreläsning), tors 5 maj kl 17-18.30

Gratis
  • Foto: Holger Ellgaard

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

NATIONALSTADSPARKEN – BEVARA ELLER FÖRVANSKA?
Nationalstadsparken inrättades 1995 för att värna områdets unika kultur- och naturvärden mot hotande exploateringar. Hotet består ändå. En grupp med representanter för styrelserna i några ideella organisationer har därför genomfört en analys av planprocesserna för aktuella planärenden. Av utredningen framgår oförmåga att leva upp till lagstiftarens intentioner och direkta underlåtelser att uppfylla lagkraven. På föreläsningen redovisas utredningen och behov av förändringar för att lagens intentioner ska följas.

Föreläsare är Kristina Berglund, arkitekt SAR/MSA och Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA.

I samarbete med Stadsmuseet i Stockholm

När: Tor 5 maj kl 17.00–18.30 (ca)
Var: Stadsmuseet, Sevenbomssalen
Kostnad: 60 kr
Anmälan: Från tisdag 26 april kl 10.00 till kansli@samfundetsterik.se