Kungsholmens poetiska röst – i Maria Sandels bildningsspår, 26 maj kl 18.00–19.00 (ca)


Kungsholmens poetiska röst – i Maria Sandels bildningsspår, 26 maj kl 18.00–19.00 (ca)
Gratis

Maria Sandel (1870-1927) föddes och växte upp på Kungsholmen under fattiga förhållanden. Hon engagerade sig tidigt i kvinnorörelsen och ingick bl.a i det av Ellen Key bildade nätverket ”Tolfterna”. Vid 1900-talets början etablerade sig Sandel som den första kvinnliga författaren inom den svenska proletärlitteraturen, och hon kom att lämna efter sig en lång rad dikter, noveller och romaner.
Föreläsare är Ewa Bergdahl, ordförande i Maria Sandel-sällskapet.

När: Ons 26 maj kl 18.00-19.30 (ca)
Var: Via Zoom. Länk skickas mot anmälan
Kostnad: Gratis
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se från ons 7 april kl 10.00

Behöver du hjälp? Kontakta oss Lämna feedback

Categories: , , .

Dela