Frisens park på Djurgården (vandring), ons 14 september kl 17.00-19.00 (ca). FULLTECKNAD

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

FRISENS PARK, SÖDRA DJURGÅRDEN
Frisens park är belägen på Biskopsudden, på södra delen av Djurgården. 1759 förvärvade bokhållaren Isak Kierman det tidigare jägarbostället vid Biskopsjakten. Han kallade egendomen för Bergsjölund och uppförde byggnader och en park, som senare kom att kallas Frisens park efter den efterföljande ägaren grosshandlaren Carl Magnus Fris. Parkens gestaltning har utgått från och förstärkt de natur-givna förutsättningarna, med alléer och gångvägar som har bundit samman sittplatser, utsiktsplatser och en anlagd damm. Anläggningen är mycket välbevarad och många av de histo-riska parkelementen är synliga i terrängen idag. Frisens park är ett tidigt exempel på en engelsk landskapspark, som anlades innan det fanns professionellt skolade trädgårdsarkitekter i Sverige. 2020 utfördes en arkeologisk undersökning som underlag för den restaurering som Kungliga Djurgårdens förvaltning planerar. Under senvåren 2020 påbörjades res-taureringen av parkens damm. Parallellt med detta arbete genomförs en andra arkeologisk undersökning.

Ciceron är landskapsarkitekt Jonas Berglund.

 

När: Ons 14 september kl 17.00–19.00 (ca)
Samling: Biskopsvägen 19, utanför förskolan Lilla Kvikkjokk
Kostnad: 120 kr
Anmälan: Från tisdag 26 april  kl 10.00 till kansli@samfundetsterik.se