Från Eldkvarn till Kungsholmens tullhus (vandring), mån 16 maj kl 13.00-14.30 (ca). FULLTECKNAD

Från Eldkvarn till Kungsholmens tullhus (vandring), mån 16 maj kl 13.00-14.30 (ca). FULLTECKNAD

FRÅN ELDKVARN TILL KUNGSHOLMENS TULLHUS (i repris på begäran)
Hantverkargatan var verkligen hantverkarnas gata, en av de äldsta på Munklägret, dvs Kungsholmen, med historia från 1600-talet. Snart började dock gatan präglas av sjukhus och militärer. Under ångans intåg på 1800-talet kom fabrikerna och ångvisslor ljöd i nästan varje kvarter. En ny fas tog sin början på 1900-talet då tjänstemännen blev en stor del av Kungsholmen med alla ämbetsverk och byggnader som uppfördes.

Med Maj Sandin som ciceron vandrar vi genom Hantverkargatans olika tidsepoker.

 

När: Mån 16 maj kl 13.00-14.30 (ca)
Samling: Innanför portalen till gamla Serafimerlasarettet, Hantverkargatan 2
Kostnad: 120 kr
Anmälan: Från tisdag 26 april  kl 10.00 till kansli@samfundetsterik.se

 

 

Behöver du hjälp? Kontakta oss Lämna feedback

Dela