Från Eldkvarn till Kungsholmens tullhus (vandring), mån 16 maj kl 13.00-14.30 (ca). FULLTECKNAD

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

FRÅN ELDKVARN TILL KUNGSHOLMENS TULLHUS (i repris på begäran)
Hantverkargatan var verkligen hantverkarnas gata, en av de äldsta på Munklägret, dvs Kungsholmen, med historia från 1600-talet. Snart började dock gatan präglas av sjukhus och militärer. Under ångans intåg på 1800-talet kom fabrikerna och ångvisslor ljöd i nästan varje kvarter. En ny fas tog sin början på 1900-talet då tjänstemännen blev en stor del av Kungsholmen med alla ämbetsverk och byggnader som uppfördes.

Med Maj Sandin som ciceron vandrar vi genom Hantverkargatans olika tidsepoker.

 

När: Mån 16 maj kl 13.00-14.30 (ca)
Samling: Innanför portalen till gamla Serafimerlasarettet, Hantverkargatan 2
Kostnad: 120 kr
Anmälan: Från tisdag 26 april  kl 10.00 till kansli@samfundetsterik.se