Föredrag Gråbrödrernas diarium 3 oktober 2018 18.00-19.00

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Elin Andersson är fil dr i latin och har i sin forskning huvud­sakligen arbetat med medeltida svenskt material. I boken Gråbrödernas diarium – Ett vittnesbörd från senmedeltidens Stockholm presenterar hon latinsk text och svensk översättning till stockholmsfranciskanernas minnesbok, en handskrift med många olika användningsområden där bröderna noterat döds­dagar, olyckor, kungaval och andra viktiga nationella och lokala händelser. Boken är en faksimilutgåva med bilder som återger handskriften i dess helhet.

När: Onsdag 3 oktober kl 18.00-19.00
Var: Birgittarummet, Medeltidsmuseet, Norrbro
Kostnad: 60 kr
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast måndag 27 augusti kl. 10.00. Betalning till Samfundet S:t Eriks bg 820-1550 efter bekräftelse av plats.