Ett svunnet Stockholm City 8/5 2018 kl 15-16

  • Modell över Stockholm City ca 1960 Foto Lisa Härmark

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

ETT SVUNNET STOCKHOLM CITY – i skala 1:100

Modellen över det rivna Stockholm City är än mer aktuell än när vi fick se den sist. Sedan dess har modellen också utökats med Brunkebergstorg. Modellmakare Kent Fernström visar och berättar om arbetet med sin modell över en del av det rivna Stockholms City nu med Brunkebergstorg. Vi ser i detalj hur bland andra kvarteren Trollhättan, Sankt Per och Jakob Större såg ut 1960 strax innan de stora rivningarna av City. Under rivningstiden kallat Riksgropen.

När: 2/5, kl 15-16 Fulltecknat, 8/5, kl 15-16  samt 9/5, kl 15-16.
Var: AMF kontor Regeringsgatan 59, tag rulltrappan upp och sedan till vänster. Tag hissen upp till våning 8.
Kostnad 80 kr.
Anmälan: Samfundet S:t Eriks kansli kansli@samfundetsterik.se tidigast tors 12 april kl. 10.00.
Betalning till Samfundet S:t Eriks bg 820-1550 efter bekräftelse av plats.