Föredrag: Barnbördshuset Pro Patria 21/9 2017 kl 18-19

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Från och med november 2017 kommer du som är medlem att kunna köpa biljett till våra program direkt på hemsidan! Till dess tar vi emot anmälan via mail eller telefon som vanligt. Om man inte har dator eller tillgång till internet kommer man även fortsättningsvis att kunna anmäla sig via telefon.

I detta föredrag berättar Roger Qvarsell, professor emeritus i social idéhistoria vid Linköpings universitet och Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, om tillkomsten av Stockholms och Sveriges första barnbördshus Pro Patria. Huset invigdes 1774, året innan Allmänna BB, och var i bruk till 1951. Bakom initiativet låg ett intrikat politiskt spel på högsta nivå.

Några teman som kommer att behandlas rör förekomsten av anonyma förlossningar, hanteringen av barnsängsfebern, organiseringen av fosterbarnvården, samt bakgrunden till att barnbördshuset avvecklades 1951. Avslutningsvis ges kort information om Pro Patrias omfattande och välbevarade arkiv vid Stockholms stadsarkiv.

När: Torsdag 21 september kl. 18.00-19.00
Var: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan
Kostnad: 60 kr

Anmälan till Samfundet S:t Eriks kansli kansli@samfundetsterik.se tidigast 31 aug kl. 10.00.
Betalning till Samfundet S:t Eriks plusgiro 15 70 57-1 eller bankgiro 820-1550 efter bekräftelse av plats.