INSTÄLLT! Föredrag: 100 års bostadshistoria i Stockholm, 25 februari kl 18.00–19.00 (ca)

INSTÄLLT! Föredrag: 100 års bostadshistoria i Stockholm, 25 februari kl 18.00–19.00 (ca)

Obs! Inställt pg a sjukdom

Stadsmuseets museilägenheter Stuckatörens våning (Norrmalm), Blockmakarens hus (Södermalm), Barnrikehuset (Östermalm)
och Miljonprogramslägenheten i Tensta, representerar tillsammans nästan 100 år av Stockholms bostads- och samhällshistoria.

Antikvarie Anna Seidevall-Byström är vår ciceron genom denna bildrika, digitala visning av lägenheterna.
Obs! Samarrangerat med Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm.

När: Tors 25 feb kl 18.00–19.00 (ca)

Var: Via Zoom. Länk skickas mot anmälan.

Kostnad: 50 kr. Obs! betalas till Bebyggelsehistoriska föreningen via pg 487151-3 efter bekräftad anmälan. Ange ditt namn.
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se från ons 10 feb kl 10.00

Behöver du hjälp? Kontakta oss Lämna feedback

Dela