Per Anders Fogelström i sitt arbetsrum i bostaden på Fjällgat

Per Anders Fogelström i sitt arbetsrum i bostaden på Fjällgat

FOTOGRAFI
Per Anders Fogelström i sitt arbetsrum i bostaden på Fjällgatan 30. 1968-1969
FOTOGRAF: Lantz, Jerry.
BILDNUMMER: S00 5401 13
Stadsmuseet i Stockholm