Parkour foto Carl Mauritz

Parkour foto Carl Mauritz

Bilderna är tanga i slussenområdet och illustrerar min vän när han utmanar ”parkour”. Parkour är konsten att röra sig obehindrat i urbana miljöer.
Där andra ser staket, murar och andra typer av hinder ser parkour-utövare möjligheter och vägar. Slussen är slitet och nergånget och ett ställe där många mest far föbi, men här kan parkour-utövare hitta möjligheter att träna vilket är ovant och främmande för andra. Därför tycker jag att det är orginella bilder i samband med slussen.

Fotograf: Carl Mauritz
0707800568
Lidköpingsvägen 52

Parkorutövaren i bild: Felix Larsson Rudfeldt