Park & Resorts planer för Gröna Lund (länk till planärendet) är på dagordningen vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde torsdag 30 januari. Inför mötet har Samfundet S:t Erik tillskickat nämndens samtliga ledamöter en kort erinran i ärendet med våra tidigare yttranden bilagda. Hela dokumentet kan hämtas här .

Samfundet S:t Eriks vidhåller att:
• Områdets höga åkattraktioner, högre än 18 meter, bör utgå då konsekvenserna för stadsbilden och stadens siluett är helt oacceptabla.
• Gångbryggorna 20 meter ut i vattnet tar upp alltför stor del av vattenytan. Risken för ett prejudikat när det gäller ett i anspråkstagande av stadens vattenrum finner Samfundet S:t Erik som mycket stor. Även gångbryggorna bör därför utgå ur planförslaget.

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere