Översiktsplan eller försäljningsbroschyr? 12/10 2017 kl 18-21