Öppet brev om cykelbanor till Trafiknämnden

Öppet brev om cykelbanor till Trafiknämnden

Samfundet har skickat ett öppet brev till trafiknämnden angående den planerade cykelbanan förbi Pålsundet.

”Det har kommit till vår kännedom att trafiknämnden vill såga ned alla träd vid Pålsundets södra strand för att anlägga en cykelbana. För vilken gång i ordningen är det staden sågar ned träd för cykelbanor? Vi är djupt oroade över den här utvecklingen.”

Läs brevet här