Öppen föreläsning! Hela Staden och bygden med Kristina Berglund

Foto: Kristina Berglund

Tid och plats: Tisdag 12 december 18.00 i Sevenbomssalen, Stadsmuseet i Stockholm.
Pris: 60–120 kr. Biljetter bokas via Stadsmuseet webbplats. Samfundet S:t Eriks medlemmar kan köpa biljetter i inloggat läge på medlemssidan.

Om föreläsningen: Trots de starka skälen för att i stadsutvecklingen värna kulturvärden och krav i nationella mål och lagar för att skydda dessa värden har de inte samma status som många andra faktorer i plan- och byggprocesser.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs och kulturhistoriskt värdefulla miljöer förvanskas genom tillägg utan anpassning. Stadsbilder enligt europeisk stadsbyggnadstradition trasas sönder. Men kortsiktig lönsamhet får inte vara styrande för vår tids och framtidens livsmiljöer. Hur kan man i kommunerna verka för att kulturvärden i stället ses som en resurs som ska tas tillvara för framtiden?

I föredraget diskuteras metoder för att inspirera till arbetssätt som leder till att kulturvärdena uppmärksammas tidigt i processerna, en förutsättning för att de ska kunna beaktas bättre i ärendehanteringen.

Föreläsare är f.d. stadsarkitekt Kristina Berglund som redogör för budskapet i sin skrift, ”Hela Staden och bygden”, för Svenska byggnadsvårdsföreningen.

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere