Nytt yttrande angående Stadspalatset, Fiskargatan 8, Södermalm

Två förslag har tagits fram för en ny fastighet på Fiskargatan – ett Stadspalats som förelås användas som enfamiljsbostad. Efter att ha tagit del av bygglovsansökan är Samfundet S:t Erik kritiskt till båda förslagen.

Huvudförslagets fasader är en pastisch på en stil som var vanlig i Stockholm kring 1890. Av planritningarna att döma är det en modern byggnad dold bakom en tapet av stilreferenser. Att uppföra en ny byggnad av det utseendet skulle möjligen vara motiverat i en enhetlig miljö från epoken om en befintlig byggnad med motsvarande utseende brunnit ned eller av annan anledning måste ersättas.

Omgivningen är dock långt ifrån enhetlig, och det tycks inte vara frågan om en byggnad som avses uppföras med traditionella material och metoder. Att göra en bild av detta är en sak, men ett lyckat genomförande är osannolikt. Med stor säkerhet skulle det resultera i något som snarast riskerar att bli en förolämpning mot de byggherrar, arkitekter och byggnadsarbetare som på 1890-talet, ofta med stor skicklighet, uppförde de hus på Stockholms malmar som varit förebild till det aktuella förslaget.

Det alternativa förslaget av Wingårdh arkitekter framstår inte heller som övertygande. Det har dock ett mer rättframt förhållande till utnyttjandet av byggrätten, och kan med smärre gestaltningsmässiga omtag genomföras med de medel som står samtiden till buds på ett sätt som inte innebär en förflackning av kulturarvet.

Läs yttrandet i sin helhet här: Fiskaren mindre 14, Fiskargatan 8, Södermalm, dnr 2023-12465, 20231124

Bilderna och uppgifter om förslagen finns hos mäklaren Per Jansson.

Visionsbild av huvudförslaget av Tradition arkitekter för Fiskargatan, Södermalm
Visionsbild av huvudförslaget av Tradition arkitekter
Alternativt förslag av Wingårdhs arkitekter för ny fastighet på Fiskargatan, Södermalm
Ett alternativt förslag till fastigheten på Fiskargatan. Visionsbild av Wingårdh arkitekter.

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere