Nytt yttrande angående Bergsgruvans park, Södermalm

Nya bostäder vid Bergsgruvans park, Södermalm
Bergsgruvans park mellan Rosenlundsgatan och Timmermansgatan. Visionsbild av Brunnberg och Forshed via Stockholm Växer

Detaljplanen möjliggör cirka 80 bostäder, en verksamhetslokal och cykelgarage för pendlare genom uppförandet av ett punkthus om 14 våningar. Planförfattarens syfte är bland annat att främja hållbart resande samt att tillföra mer trygghet i området och i ett vidare stadsbyggnadsperspektiv att skapa trygga och lättorienterade offentliga platser. Den föreslagna byggnaden utgår från en hexagonal planform, avsedd att maximera möjligheterna till utblickar över parken, och är försedd med en avslutande takterrass med en pergolabyggnad.

Samfundet S:t Erik avstyrker förslaget i sin helhet och anser bland annat att den föreslagna byggnadens placering, avvikande höjdskala och volymmässigt främmande gestaltning kommer att påverka stadsbilden mycket negativt och dessutom skugga parkens vistelseytor.

Kvarteret, mellan Rosenlundsgatan och Timmermansgatan, utgör ett av få gröna offentliga rum i den centrala delen av Södermalm. Byggnaden tar grönyta i anspråk i en tät stadsbebyggelse där de generella ekosystemtjänsterna i form av temperaturreglerande funktioner hos trädbeståndet blir allt viktigare.

Läs yttrandet i sin helhet här

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere