Bli medlem

Stöd bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden!

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva både Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en rad olika forum. Att lösa medlemskap är enkelt.

Så blir du medlem

Medlemskap löses genom att betala medlemsavgiften.  Samfundet S:t Eriks konto bankgiro 820-1550.
Vänligen märk inbetalningen med:
namn, för- och efternamn
postadress
skriv gärna ”NY” om du är ny medlem
Frivilliga uppgifter är e-post och telefonnummer

 • Enskilt / huvudmedlemskap: 250 kronor/kalenderår.
 • Medlemskap för tillkommande familjemedlem: 100 kronor/kalenderår.  Obs! Detta medlemskap kan endast lösas för person skriven på samma adress och som komplement till enskild / huvudmedlem (250 kr+100 kr) eller ständig medlem.
 • Ständigt medlemskap:  5 000 kr, gäller enbart  fysisk person.

Viktig information om familjemedlemskap

För att du ska kunna bli familjemedlem krävs det att någon i din familj redan har ett enskilt eller ständigt medlemskap hos oss. Om det enbart är du i din familj som vill bli medlem bör du köpa ett enskilt- eller ständigt medlemskap

GDPR

Information om till Samfundet S:t Eriks medlemmar om EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) för behandling av personuppgifter. Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter här GDPR 

Som medlem får du

 • Möjligheter att delta i visningar, seminarier, debatter, föreläsningar och utflykter
 • Medlems- och informationsblad minst tre gånger per år
 • Samfundet S:t Eriks årsbok för innevarande medlemsår – en omistlig källa för den som är intresserad av stockholmiana

Genom vår vänförening och samarbetsparters får du även följande förmåner

Mot uppvisande av medlemskortet erhålles:

 • 10% i Stadsmuseets & Medeltidsmuseets butiker
 • 50% på Stadsmuseets stadsvandringar (1 biljett/medlem)
 • 50% på visning av Stadsmuseets & Medeltidsmuseets museilägenheter (1 biljett/medlem)
 • 50% på entréavgiften på K. A. Almgrens Sidenväveri, samt 10%
  i museibutiken
 • 50% på entréavgiften på Strindbergsmuseet, 10% i museibutiken
  samt 20 kr rabatt på föredrag och liknande som Strindbergsmuseet
  anordnar
 • Specialerbjudanden från Strindbergs Intima Teater