Hämta infobladet här

Obs! Pappersupplagan skickades ut till våra medlemmar måndagen den 1 februari och bör vara er tillhanda under slutet  av v. 5.

Kära medlemmar!

Efter att ha tvingats ställa in våra medlemsarrangemang för större delen av föregående år, startar vi nu åter verksamheten lite försiktigt. Men vi anordnar under denna period vare sig fysiska föreläsningar eller visningar. Vandringarna har vi skjutit på till senare delen av mars med reservation för att även dessa måste flyttas om FHM så rekommenderar.

Men vad vi däremot kan erbjuda under perioden är ett flertal intressanta zoom-föreläsningar som vi hoppas ni vill delta i.

Ta hand om er!

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere