I skymningen Peder Nielsen

I skymningen Peder Nielsen

Hej!
Av tidsskäl hinner jag tyvärr inte skriva någonting till bilderna.
Här kommer utskick 18.
Hälsningar
Peder Nielsen
070-579 98 18
08-684 036 54
E-adress: peder202@gmail.com