Höstmöte 2017

Höstmöte 2017

Bilden visar: Omslag Hela Stockholms Isaak Hirsch (Albert Bonniers förlag), författaren Anders Johnson och Olle Wästberg.

Bilden visar: Omslag Hela Stockholms Isaak Hirsch (Albert Bonniers förlag), författaren Anders Johnson och Olle Wästberg.