Hänt & tänkt oktober 2016

Hänt & tänkt oktober 2016

HÄNT & TÄNKT OKTOBER 2016

Hösten har varit torr och varm efter en torr och varm sommar. Grundvattennivåerna är låga överallt utom längst upp i norra Sverige. Sydöstra Sverige har så låga nivåer att vattenbrist blivit en realitet på många håll, inte minst på Öland och Gotland. Vi får hoppas på en riklig nederbörd i höst och vinter.

Samfundet S:t Eriks höstverksamhet rivstartade i september med kulturmiljödagarna den 10-11 september. Vi höll tre uppskattade och fullsatta seminarier i samarbete med Stadsmuseet och AB Stadsholmen. Flera av föredragshållarna skrev i Samfundet S:t Eriks årsbok 2015 Gamla Stan. Våra lokaler stod öppna hela helgen. Där kunde fastighetsägare och andra intresserade få information och vägledning från flera av stadsmuseets kunniga byggnadsantikvarier. Stadsmuseum har uppdaterat sina råd och anvisningar om förvaltning och underhåll av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Gamla stan.

Den 8 november på eftermiddagen anordnar samfundet ett stort stadsbyggnadsseminarium i Läkaresällskapets lokaler under rubriken Bygga mycket, fort och bra – finns kompetensen? Hur skapa förutsättningar för god vardagsarkitektur? Frågorna riktas till statssekreterare Alf Svensson Näringsdepartementet, Catharina Håkansson Boman från Sverigeförhandlingen och Elin Olsson Ordförande i exploateringsnämndens strategiråd. Forskarna Louise Bringselius och Kristina Grange, arkitekterna Aleksander Wolodarski och Kjell Forshed och Skönhetsrådets sekreterare Henrik Nerlund bidrar med sin sakkunskap. Susanne Ingo, vice ordförande i Samfundet S:t Erik är moderator.

Det råder ett oerhört tryck på exploatering idag. Kommersiella byggföretag får allt större makt över planeringen av Stockholm och diskussionen är kortsiktig och historielös. Stockholm har byggt minst lika mycket i flera tidigare epoker med mycket hög kvalitet. Det visar att det går att bygga mycket och bra. De epokerna har vi mycket att lära av idag. De lärdomar vi fick under rekordåren med en ensidig planeringsideologi och borttagna kvalitetskrav har varit mycket dyrköpta. Det gick inte minst ut över kvaliteten på de offentliga rummen. Vi måste ta chansen att läka de stora problem vi har med segregationen när vi ska bygga så mycket nytt som idag. Då måste vi tillföra nya kvaliteter i det som kommer att bli framtidens hembygd i en växande stad. Alla aktörer behöver regler som är tydliga och ger vägledning i arbetet på att utveckla Stockholms skönhet.

Stadsbyggnadsnämnden har dessvärre gett rivningslov för huvuddelen av kv. Riddaren 18 det s.k. Astoriahuset.  En av de få byggnader som finns kvar från 1870-talet och som symboliserar allt det som stockholmarna älskar med innerstaden, en mänsklig skala, en vacker, ståtlig och upplevelserik byggnad som minner om Stockholms historia. Samfundets styrelse har på uppdrag av årsmötet uppvaktat ledningen för Humlegården fastigheter, som äger byggnaden, och vi har skrivit till Humlegårdens styrelse. Vi fortsätter våra ansträngningar för att de ska ta sitt förnuft tillfånga.

Årets årsbok Utvandrat och invandrat. Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv kommer att landa i medlemmarnas brevlådor i november.

Välkomna till höstens och vinterns verksamhet!

Monica Andersson

Ordförande Samfundet S:t Erik