Hänt & tänkt oktober 2015

Hänt & tänkt oktober 2015

HÄNT & TÄNKT OKTOBER 2015
En torr höst med kalla nätter har gett oss en osedvanligt
färgsprakande natur där träden står i gult, rött och orange.
Äppelskörden är rik i år.
Den 8 oktober kl. 13 – 17 ordnade Samfundet S:t Erik ett stort
stadsbyggnadsseminarium i Bryggarsalen på Norrtullsgatan där
vi lyfte fram behovet av att utveckla och garantera kvaliteteten i
den byggda miljön, med en sammanhållen planering för
stadsdelar med bostäder, arbetsplatser, skolor, förskolor och
annan service, från helhet till detalj. Seminariet inleddes av
stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert som signalerade att
staden har för avsikt att ta greppet om stadens utveckling och att
exploateringsintressena kommer att få underordna sig. Vi
välkomnar den omsvängningen och ser fram emot att det också
tar sig konkreta uttryck. Vi finner det mot den bakgrund
märkligt att stadsbyggnadsnämnden godkänt rivningen av en av
de få bevarade byggnaderna från 1870-talet, kv Riddaren.
I Stockholms historia finns perioder att hämta inspiration från
där man byggde oerhört mycket med kvaliteter som är
världsberömda. Hur återknyter vi till denna stolta tradition med
dagens problem och utifrån dagens tekniska och ekonomiska
förutsättningar? I seminariet medverkade också samfundets
sekreterare arkitekt Laila Reppen, arkitekturhistorikern Martin
Rörby, landskapsarkitekten Jonas Berglund, arkitekten Pelle
Björklund VD för Svenska Bostäder och AB Stadsholmen samt
stadsarkitekt Karolina Keyzer.
Höstmötet äger rum den 24 november i Börssalen. Då kommer
för första gången Samfundet S:t Eriks nyinstiftade pris för bästa
Stockholmsuppsats i gymnasiet att delas ut.
Årsboken har i år temat Gamla Stan och kommer ut i början av
november. Där skildras stadsdelens historia och inte minst hur
den räddades från grävskoporna tack vare ett ihärdigt arbete från
Samfundet S:t Erik. I årsboken beskrivs såväl den pågående
slotts-renoveringen som hur byggnadsvård går till i Gamla Stan
idag och vilka problem som nu finns. Dessutom skildras
Riddarholms-kommitténs arbete. Vi hoppas kunna ge ut en
engelsk upplaga med tanke på alla besökare från världens alla
hörn, varav de flesta guidas till Samfundet S:t Eriks lokaler där
en kopia av Vädersolstavlan hänger i ena fönstret.
I början av oktober fattade stadsfullmäktige beslut om att
påbörja arbetena med Nya Slussen. Detta trots att en rad frågor
som rör översvämningsriskerna, bussterminalen i
Katarinaberget och tunnelbaneplaneringen i centrala Stockholm
inte är lösta. Samfundet S:t Erik skickade inför beslutet ett
öppet brev till stadsfullmäktiges ledamöter där vi lyfte fram att
det nu ett unikt tillfälle att fatta ett historiskt beslut om att
äntligen befria stadens historiska kärna från de okänsliga
ingreppen med tunnelbanebron och Centralbron. Då skulle tunnelbanan
översvämningssäkras och effektiviseras för framtiden.
Samfundet anser att tunnelbanan mellan Slussen och
Gamla Stan borde läggas i en tunnel. Med en sådan lösning
skulle detta fantastiska vattenrum, det unika mötet mellan
Mälaren och Saltsjön, Södermalms förkastningsbrant och stadens
historiska hjärta i Gamla Stan och på Riddarholmen friläggas och
Stadsmuseet återfå sin roll som landmärke mot Saltsjön.
Varmt välkomna till höstens verksamhet!
Monica Andersson, Ordförande för Samfundet S:t Erik