Hänt & tänkt oktober 2014

Hänt & tänkt oktober 2014

HÄNT & TÄNKT OKTOBER 2014
Efter den torra och varma sommaren kom en varm
höst med mycket regn. Skogarna har varit fulla av
svamp. Trattkantareller och svart trumpetsvamp i
mängder avlöste i oktober den under månadsskiftet
augusti/september ymnigt förekommande
sommarstensoppen i svampkorgarna.
Under valåret har samfundet arbetat aktivt för att stadsbyggandet
och andra stockholmsfrågor skulle
uppmärk-sammas av partierna i stadshuset och
landstinget, inte minst genom den stora valdebatten i
Kungsträdgården den 26 augusti. För den som missade
den finns en film på samfundets hemsida av
dokumentärfilmaren Johan Palmgren
Stockholm har fått en ny stadshusmajoritet. Borgarråden
kommer att få årets årsbok, som kommer ut nu
i november och som har titeln: Stockholms Byggnadskultur
Hur garanterar vi god kvalitet i arkitektur, planering och
byggande?
Stockholms grundläggande stadsbyggnadskvaliteter
behöver uppmärksammas och värnas i en tid när
utbyggnaden av Stockholm ofta har tagit sig väldigt
okänsliga uttryck. Goda exempel lyfts fram i årsboken
från de tidigare epoker där Stockholm byggdes ut
kraftigt utan att Stockholms speciella karaktär
förvanskades.
En fråga där den nya majoriteten i valdebatten lovade
att göra en kritisk genomlysning av tidigare beslut är
Slussen. Där har redan exploateringskontoret redovisat
en kostnads-ökning på drygt en miljard och flaggat för
att projektet kommer att fortsätta att kantas av problem
om det genomförs.
Vi förväntar oss att den nya majoriteten omprövar
detaljplanen liksom den planerade och ogenomtänkta
Bussterminalen vid Slussen. Slussen ligger mitt i mötet
mellan Mälaren och Saltsjön, Södermalms
förkastningsbrant och stadens historiska hjärta i Gamla
Stan och på Riddar- holmen. Vi hoppas att detta
fantastiska vattenrum befrias från en ny motorled och
den missprydande och uttjänta tunnelbanebron.
Samfundet S:t Erik fortsätter att kämpa för Stockholms
skönhet!
Varmt välkomna till höstens verksamhet
Monica Andersson
Ordförande för Samfundet S:t Erik