Hänt & tänkt oktober 2013

Hänt & tänkt oktober 2013

HÄNT & TÄNKT OKTOBER 2013
Löven har börjat skifta i gult och rött efter en varm
inledning på hösten med både Brittsommar och
Indiansommar. Samfundet S:t Eriks verksamhet går in
i ett intensivt skede.
Den 12 november äger höstens stadsbyggnadsseminarium
rum under ledning av Susanne Ingo i
Stockholms Byggnadsförenings lokaler. Seminariet
ordnas i samarbete med Föreningen för
Samhällsplanerings, FFS, avdelning i Stockholm-
Mälardalen. Vi får möta en lång rad kunniga
föredragshållare tala om infrastruktur och om
Stockholms utmaningar i ljuset av IPCC:s
klimatrapport som släpptes i Stockholm för några
veckor sedan.
Seminariets tema är detsamma som årsbokens, som
2013 heter På väg. Årsboken spänner som vanligt
mellan Stockholms historiska utveckling till dagens
situation. Från båtar, ångslupar och hästspårvagnar till
tunnelbana och tvärspårväg. Vi efterlyser en rejäl
satsning på kollektiv-trafiken, inte minst
tunnelbanesystemet, som är kraftigt eftersatt. Svaret
får vi förhoppningsvis på seminariet den 12
november, där bl.a. Anna Modin från
Stockholmsförhandlingen medverkar.
I årsboken presenteras också vinnarna i den
fototävling “Mitt Slussen” som Samfundet S:t Erik
anordnade i samarbete med DN:s
stockholmsredaktion i våras. En tävling som var
väldigt uppskattad av såväl stockholmskännare som
fotoentusiaster.
Höstmötet äger rum i Börssalen den 26 november.
Medarbetare på Stadsmuseet och vid
Stockholmsforskningen presenterar sitt gemensamma
tema Stadslivets gränser. Vi får bl.a. möta Anders
Gullberg.
Den 30 november inviger Samfundet S:t Erik den
hundrade skylten, som sätts upp i Hökarängen kl. 13
med efterföljande stadsvandring under ledning av
Suzanne Lindhagen. Programverksamheten är rik på
upplevelser.
Mark- och miljööverdomstolens utslag om
detaljplanen för Slussen blev en besvikelse. Den fick
därefter laga kraft. Återstår att se vad Mark- och
miljödomstolen säger om Bussterminalen. Slussen är
en magisk plats med sitt unika möte mellan Mälaren
och Saltsjön, Södermalms förkastningsbrant och
stadens historiska hjärta i Gamla Stan och på
Riddarholmen. Vi har i det längsta hoppats på att
detta fantastiska vattenrum skulle befrias från en ny
motorled och den missprydande och uttjänta
tunnelbanebron.
Samfundet S:t Erik fortsätter att kämpa för
Stockholms skönhet!
Varmt välkomna till höstens verksamhet!
Monica Andersson
Ordförande för Samfundet S:t Erik