Hänt & tänkt oktober 2012

Hänt & tänkt oktober 2012

HÄNT & TÄNKT OKTOBER 2012
Träden skimrar i höstens alla färger från klaraste gult till
lysande rött. Snart är de tomma på löv och står grafiska mot
snön. Samfundet S:t Erik kräver i remissyttrandet över
Stockholms nya parkprogram att staden värnar parkerna
och tar sitt ansvar för underhållet och skötseln av dem.
Byggnadsordningen hade en helhetssyn på parker och
bebyggelse, som vi hoppas kommer tillbaka i stadens
planering.
Vi gratulerar Stockholms Stadsmuseum, som fyller 75 år i
år! Deras jubileumsfirande äger rum i november. Det var
Samfundet S:t Erik som tog initiativ till att Stadsmuseet
inrättades och har på många olika sätt bidragit till deras
verksamhet. Klassificeringen av stadens historiska
byggnader efter blå, grön och gul klass påbörjades av
samfundet, som gjorde uppmätningar i Gamla Stan och på
malmarna vid förra seklets början. Samfundet har också
rustat äldre byggnader som överlämnats till Stockholms
stad. De som senast lämnats över till Staden och
Stadsmuseet är Vindragarlagets hus i Gamla Stan, 2006, och
Stuckatörens våning på David Bagares gata, 1991.
Höstmötet handlar i år om Gamla Stan. Då medverkar
medarbetare vid Stockholms Stadsmuseum och berättar om
museets arbete där, bl.a. om den nyligen genomförda
inventeringen av Börshuset, projektet om Gamla stans
kyrkogårdar/kyrkotomter som genomförs i samarbete med
Stockolms stift, samt utgrävningarna i kv. Mercurius.
Årsboken, som dimper ned i medlemmarnas brevlådor i
november, har i år ett globalt perspektiv på Stockholm.
Årsbokens artiklar spänner från Stockholms historiska
internationella förbindelser via dagens globalisering till
stadens framtida roll i den globala ekonomin.
Höstens stadsbyggnadsseminarium handlar om Stockholms
karaktär och identitet. Det anordnas i samarbete med
Ax:son Johnsonstiftelsens projekt Urban City Research och
Stockholms Handelskammare och äger rum i Byggnadsföreningens
lokaler den 21 november. Bland talarna finns
Madeleine Sjöstedt, Maria Rankka, Johan Mårtelius, Laila
Reppen, Aleksander Wolodarski och Olle Wästberg. Ulf
Wickbom är moderator.
Under hösten och våren kommer Samfundet S:t Erik också
att medverka i Färgfabriken och KTH:s stora satsning
“Stockholm on the Move”, som handlar om infrastrukturen
och Stockholms framtid.
Därtill kommer alla våra visningar och föredrag.
Varmt välkomna till en rik höstverksamhet!
Monica Andersson
Ordförande för Samfundet S:t Erik