Hänt & tänkt oktober 2011

Hänt & tänkt oktober 2011

HÄNT OCH TÄNKT OKTOBER 2011
Samfundet S:t Eriks årsbok handlar i år om Det offentliga
rummet. Den är som vanligt fylld av spännande och insiktsfulla
artiklar, nu om Stockholms stadsrum från olika epoker. Den
17 november arrangerar Samfundet S:t Erik ett
Stadsbyggnadsseminarium om årsbokens tema där vi får
möta engagerade forskare och praktiker med stor erfarenhet
från stadsbyggande och av vad som kännetecknar levande
och framgångsrika städer. Seminariet leds av Göran Cars,
prefekt och professor vid institutionen för Samhällsplanering
och miljö på KTH.
På höstmötet den 23 november firar vi Samfundet S:t Eriks
110-årsjubileum med att Johan Mårtelius, professor i
arkitekturhistoria vid KTH och tillika vice ordförande i
samfundet, berättar om det Stockholm som var då – 1901,
och vilka stadsbyggnadsprojekt som var aktuella. Samfundet
S:t Erik kommer på höstmötet också att lämna över en
gåva till Stockholms Stadsmuseum.
Dagen efter, den 24 november, firar AB Stadsholmen, som
grundlades av Samfundet S:t Erik 1936, sitt 75-årsjubileum.
Den renovering som samfundet genomförde av kv Cepheus
i Gamla Stan, med hjälp av kommunalt lån, blev
mönsterbildande för senare tiders renoveringar. Genom att
konkret visa hur en ombyggnad kunde gå till, bidrog
Samfundet S:t Erik med sin kunskap till att rädda Gamla
Stan till eftervärlden. Enligt den tidens stadsbyggnadsfilosofi
betraktades Gamla Stan som en saneringsmogen slum som
skulle rivas. 1967 överlämnade Samfundet S:t Erik
Stadsholmen till Stockholms stad, som tog över merparten
av aktierna. På 1970-talet lades Fastighetskontorets äldre
bebyggelse samman med Stadsholmens, och idag har
bolaget även fått hand om stadens malmgårdar.
Den stadsbyggnadsfråga som dominerar debatten just nu
är Slussens ombyggnad. Samfundet S:t Erik har i ett öppet
brev vädjat till stadsbyggnadsnämnden och
exploateringsnämnden att avbryta planeringen för Slussen i
avvaktan på de nödvändiga utredningarna om
säkerhetsriskerna för tunnelbanan med anledning av de höjda
av vattennivåerna i Saltsjön. Argumenten för att förlägga
tunnelbanan i en tunnel har blivit allt starkare nu sedan
SL visat att tunnelbanebron är uttjänt och bärigheten inte är
tillfredsställande. Alternativet att bygga höga betongmurar
längs tunnelbanetråget i Riddarholmskanalen mellan
Riddarholmen och Gamla Stan är helt oacceptabelt!
Tunnelbanebron är ett brutalt ingrepp i såväl vattenrummet
som på riksintresset Gamla Stan och Riddarholmen. Låt
oss hoppas att förnuftet segrar och att kommunfullmäktige
lägger prestigen åt sidan!
Samfundet S:t Erik har i upprepade remissvar påtalat att
Slussens ombyggnad har en utomordentligt stor betydelse
för Stockholms framtida gestaltning i detta känsliga läge
och även för kollektivtrafikens framtida
utvecklingsmöjligheter i vår mycket snabbt växande
storstadsregion
Monica Andersson
Ordförande i Samfundet S:t Erik