Hänt & tänkt mars 2015

Hänt & tänkt mars 2015

HÄNT OCH TÄNKT MARS 2015
Vårvärmen kom tidigt i år, redan i februari. De kalla nätterna har
dock inneburit att årstiden gjort skäl för namnet vårvinter. Men
trots det började körbärsträden i Kungsträdgården att slå ut redan i
mitten av mars.
Samfundet S:t Eriks verksamhet är i full gång med fulltecknade
program. Årsmötet äger rum den 14 april i Börssalen. Martin Rörby
kommer att ge oss sina reflektioner från sin tid som sekreterare i
Skönhetsrådet. Den 25 april håller Samfundet S:t Eriks kansli öppet
mellan 18-24 under den sk Kulturnatten. Vi kommer bland mycket
annat ordna visningar av gården i kv Cepheus. De visningarna
brukar vara mycket eftersökta, så det gäller att vara där i tid.
Den av Kommunstyrelsen tillsatta expertgruppen om Slussen
presenterade sina slutsatser i början av februari. Samfundet S:t Erik
skickade före jul in de synnerligen kritiska yttranden som samfundet
skrivit över detaljplanerna för Nya Slussen och Bussterminalen i
Katarinaberget till expertgruppen som ett underlag för deras arbete
med granskningen. Vi kan nu konstatera att Expertgruppen i sitt
underlag med hjälp av bl.a. yttranden från den finska
motsvarigheten till SMHI, FMI, bekräftar de allvarliga risker för
översvämning av tunnelbanesystemet som samfundet varnat för i
sina yttranden över detaljplanen för Nya Slussen. Myndigheten för
säkerhet och beredskap, MSB, har återkommande också varnat för
detta. Expertgruppen bekräftar också de varningar för säkerheten i
Bussterminalen som samfundet varnat för i sina yttranden över
detaljplanen för den.
Vi anser att det är nödvändigt att placera in beslutet om Slussen i ett
större sammanhang där stadens historiska kärna äntligen kan befrias
från de okänsliga ingreppen med Centralbron och tunnelbanebron
över Söderström. Med stigande havsnivåer hotas
tunnelbanesystemet av översvämning. Tunnelbanestationen vid
Gamla Stan måste byggas om och tunnelbanebron har dömts ut av
SL som uttjänt. Men de frågorna har inte beaktats vid planeringen
av Slussen.
Samfundet anser att tunnelbanan mellan Slussen och Gamla Stan
borde läggas i en tunnel. Då skulle tunnelbanan
översvämningssäkras och effektiviseras för framtiden.
Med en sådan lösning skulle detta fantastiska vattenrum, det unika
mötet mellan Mälaren och Saltsjön, Södermalms förkastningsbrant
och stadens historiska hjärta i Gamla Stan och på Riddarholmen
friläggas och Stadsmuseet återfå sin roll som landmärke mot
Saltsjön.
Varmt välkomna till vårens verksamhet!
Monica Andersson Ordförande för Samfundet S:t Erik