Hänt & tänkt mars 2014

Hänt & tänkt mars 2014

HÄNT & TÄNKT MARS 2014
Nu är våren äntligen här. Krokus, scillor och våriris blommar
för fullt. Körsbärsträden i Kungsträdgården tjuvstartade
blomningen för flera veckor sedan. Samfundet S:t Eriks
verksamhet pågår för fullt.
Årsmötet äger rum i Börssalen den 23 april. Per Wästberg talar
då till vår stora glädje om Stockholm utifrån sin senaste bok
om staden.
Under valåret kommer samfundet att arbeta för att stadsbyggandet
och andra stockholmsfrågor uppmärksammas av
partierna i stadshuset och landstinget. Bostadsbristen är ett av
Stockholmsregionens stora problem. Bostadsbyggandet är
angeläget, och alla kommuner måste bidra. Men i den
förståeliga ivern att bygga gäller det att slå vakt om kvaliteten i
den byggda miljön. Historien visar att det kan bli dyrt både
mänskligt och ekonomiskt att göra avkall på kvaliteterna i den
byggda miljön.
Stockholms grundläggande stadsbyggnadskvaliteter behöver
uppmärksammas och värnas i en tid när utbyggnaden av
Stockholm ofta tar sig väldigt okänsliga uttryck. Goda exempel
förtjänar att lyftas fram från de tidigare epoker där Stockholm
byggdes ut kraftigt utan att Stockholms speciella karaktär
förvanskades. Vårens välbesökta stadsbyggnadsseminarium
den 2 april handlade om det här. Det hade samma tema som
årets årsbok: Stockholms Byggnadskultur Hur garanterar vi god
kvalitet i arkitektur, planering och byggande? Vi fick möta flera
av årsbokens författare i en diskussion om stadens utveckling
med Johan Mårtelius som moderator.
Samfundet S:t Erik deltar i Kulturnatt Stockholm den 26 april.
Kansliet är då öppet mellan 18-24. Visningen av gården kv
Cepheus blev särskilt uppskattad förra året och upprepas därför
i år. Vi passar också på att inviga en blå skylt om kv Cepheus
under Kulturnatten. Programverksamheten är som vanligt rik
på upplevelser.
Stockholms stad fick inte prövningstillstånd för den av Markoch
miljödomstolen underkända detaljplanen för den
ogenomtänkta Bussterminalen i Katarinaberget. Det innebär ett
stort bakslag för stadens planer för Slussen, precis som
samfundet varnat för. Slussen ligger mitt i mötet mellan
Mälaren och Saltsjön, Södermalms förkastningsbrant och
stadens historiska hjärta i Gamla Stan och på Riddarholmen.
Stadens politiska ledning måste ta chansen att befria detta
fantastiska vattenrum från en ny motorled och den
missprydande och uttjänta tunnelbanebron.
Samfundet S:t Erik fortsätter att kämpa för Stockholms
skönhet!
Varmt välkomna till vårens verksamhet!
Monica Andersson Ordförande för Samfundet S:t Erik