Hänt & tänkt mars 2013

Hänt & tänkt mars 2013

HÄNT & TÄNKT MARS 2013
Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till Samfundet
S:t Eriks årsmöte den 24 april, stadsbyggnadsseminariet den
17 april och alla övriga programpunkter!
Årsmötet den 24 april äger rum i Börssalen som vanligt.
Det har ett historiskt tema i år. Professorn i medeltidshistoria
Olle Ferm kommer att tala om Stockholm och
slaget vid Brunkeberg.
Det pågår en intensiv debatt om Stockholms utveckling och
vi kan konstatera att Samfundet S:t Erik ligger väl framme i
den debatten. Vår uppgift är att värna Stockholms
grundläggande miljökvaliteter. Stadens snabba tillväxt får
inte ske på bekostnad av de värden som gör Stockholm
attraktivt.
Vårens stadsbyggnadsseminarium handlar om en av de
stora debatterna om Stockholms framtid: kvaliteten i den
byggda miljön, i stadsplaneringen och byggnadernas
utformning. Seminariet hålls i Färgfabrikens takvåning under
ledning av Laila Reppen som moderator. Hon tar oss med
på en kritisk resa i byggandets och planeringens värld med
hjälp av kunniga planerare och arkitekter och med aktuella
projekt som illustration.
Årsboken, som är under full produktion, handlar i år om
Stockholms infrastruktur. Stockholm växer så det knakar
och kollektivtrafiken, inte minst tunnelbanesystemet, är
väldigt eftersatt i ljuset av den utvecklingen. Samfundet har
också under vintern medverkat i Färgfabrikens stora
satsning “Stockholm on the Move” som har haft infrastruktur
som tema. Vi har i debatten om Slussen lyft fram
projektets långsiktiga betydelse för tunnelbanesystemet.
Tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla Stan är ett
historiskt exempel på ett okänsligt ingrepp i en av stadens
allra känsligaste miljökvaliteter, vattenrummet mellan
Mälaren och Saltsjön vid Gamla Stan. SL kommer i vår
med en utredning om tunnelbanebron över Söderström,
som är i utomordentligt dåligt skick. Det understryker
behovet av en tunnelbanetunnel mellan Tegelbacken och
Slussen med en långsiktig och modern lösning för
stadsmiljön och på problemet med översvämningsriskerna.
Vi väntar nu på avgörandet om den överklagade detaljplanen
för Bussterminalen och stadens svar till Mark- och
miljööverdomstolen om den avvisade detaljplanen för
Slussen
Vi har fått många nya medlemmar vilket gläder oss mycket!
Efterfrågan på våra seminarier och program är mycket stor.
Varmt välkomna till vårens verksamhet!
Monica Andersson
Ordförande för Samfundet S:t Erik