Hänt & tänkt juli 2014

Hänt & tänkt juli 2014

HÄNT & TÄNKT JULI 2014
Efter en kylslagen inledning blev sommaren i juli varm och torr
som förra året. Svåra åskoväder drabbade stora delar av
Stockholm med översvämningar och nedfallna träd. Nu stundar
skördetid för alla stadsodlare och trädgårdsentusiaster.
Samfundet S:t Eriks verksamhet drar igång för fullt i augusti.
Den 26 augusti ordnar Samfundet S:t Erik för första gången en
stor valdebatt om stadsbyggnadsfrågorna med partierna i
stadsbyggnadsnämnden. Debatten äger rum i Kungsträdgården
på stora scenen17.30-19.30. Willy Silberstein är moderator.
Dansgruppen Arkeolog8 inleder med ett framträdande på stora
scenen kl. 17.
Stockholms grundläggande stadsbyggnadskvaliteter behöver
uppmärksammas och värnas i en tid när utbyggnaden av
Stockholm ofta tar sig väldigt okänsliga uttryck. Goda exempel
förtjänar att lyftas fram från de tidigare epoker där Stockholm
byggdes ut kraftigt utan att Stockholms speciella karaktär
förvanskades. Historien visar att det kan bli dyrt både mänskligt och
ekonomiskt att göra avkall på kvaliteterna i den byggda miljön.
De här frågorna lyfts också fram i Årsboken 2014 som kommer
ut till medlemmarna i november. Den har titeln: Stockholms
Byggnadskultur Hur garanterar vi god kvalitet i arkitektur, planering
och byggande?
Detaljplanen för den planerade bussterminalen vid Slussen
underkändes slutligen av Mark- och miljööverdomstolen i våras.
Vi hade hoppats att det skulle leda till eftertanke bland beslutsfattarna.
Istället har Alliansen i regeringen, Stadshuset och Nacka
beslutat att lägga all kraft på att genomföra den ogenomtänkta
bussterminalen. Efter sommarens svåra åskoväder varnade
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att svåra
översvämningar i samband med skyfall kommer att bli vanligare
och att tunnelbanan i Stockholm skulle få stängas av om den
vattenfylldes och drabbas av kortslutning. De pengarna borde
landstinget istället använda till att lägga tunnelbanan mellan
Slussen och Gamla Stan i tunnel. Då skulle tunnelbanan översvämningssäkras
och effektiviseras för framtiden. Hur ansvariga
politiker kan strunta i de problemen, trots att tunnelbanebron
dömts ut av SL som uttjänt, är en gåta.
Med en sådan lösning där detta fantastiska vattenrum skulle
befrias från den missprydande och uttjänta tunnelbanebron,
skulle det unika mötet mellan Mälaren och Saltsjön, Södermalms
förkastningsbrant och stadens historiska hjärta i Gamla Stan och
på Riddarholmen friläggas och Stadsmuseet återfå sin roll som
landmärke mot Saltsjön.
Samfundet S:t Erik fortsätter att kämpa för Stockholms skönhet!
Varmt välkomna till höstens verksamhet!
Monica Andersson, Ordförande för Samfundet S:t Erik