Hänt & tänkt juli 2011

Hänt & tänkt juli 2011

HÄNT & TÄNKT JULI 2011
Höstens verksamhet går i jubileernas tecken. Samfundet
S:t Erik fyller 110 år i år. Det ska vi fira på höstmötet den 23
november. Då talar Johan Mårtelius om Stockholm som det
var 1901, och de stadsbyggnadsfrågor som då var aktuella. AB
Stadsholmen grundades 1936 av Samfundet S:t Erik med stöd
av Stockholms Stad och fyller alltså 75 år i år. Bolaget köpte in
fastigheterna i kv Cepheus och genomförde 1936-37 saneringen
av dem med stöd av ett kommunalt subventionslån. Den
restaureringen blev mönsterbildande för den följande
upprustningen av Gamla stan. Drivande krafter vid
restaureringen var Gösta Selling och Albin Stark. Erik Stark,
som gick bort i våras, medverkade också.
August Blanche föddes den 17 september för 200 år
sedan. För att högtidlighålla det lägger samfundet den dagen kl
14 ned en krans vid hans byst vid Karlavägen tillsammans med
Föreningen Östermalm och Stockholms-Gillet med underhållning
av Stockholms Allmänna Sångförenings manskör.
Raoul Boström, medlem i Samfundet S:t Erik, beskriver
honom som den främste stockholmsskildraren vid sidan av
Bellman och Strindberg i sin bok Ladugårdslandet med
Tyskbagarbergen blir Östermalm, 2008. Blanche skildrar förlusten
av den tvåvånings trästad som Stockholm var före framdragandet
av Lindhagens Esplanadsystem vid slutet av 1800-talet. Mer
information finns i medlemsbladet.
Vårens båda stadsbyggnadsseminarier blev mycket
uppskattade. Föreläsningarna på Segregationsseminariet i mars,
av forskarna Roger Andersson och Christer Bengs tillsammans
med Katarina Ahlqvist från Gårdstensbostäder och Lars Olson
planeringschef i Botkyrka kommun, tillförde mycket värdefull
kunskap om stadsbyggandets roll, och vad som krävs för att
motverka segregationen. Det blev också en informativ och
livlig diskussion under Anders Gullbergs ledning. Det var
väldigt roligt att så många politiskt förtroendevalda deltog. Läs
mer i referaten från stadsbyggnadsseminarierna som finns på
samfundets hemsida.
Höstens stadsbyggnadsseminarium handlar om Det
offentliga rummet, som också är årsbokens tema 2011. Det äger
rum i Stockholms Byggnadsförenings lokaler på
Norrlandsgatan 11 den 17 november kl. 15-19 med Göran
Cars som moderator. Ämnet är i högsta grad aktuellt.
Stockholm växer så det knakar, och i det läget, när Stockholms
Byggnadsordning behövs som allra mest, föreslår staden att det
ska ersättas av ett urvattnat Arkitekturprogram. Diskussionen är
viktig. Det offentliga rummet och dess gestaltning angår alla
som lever i och besöker Stockholm. Intresset för Stockholm är
rekordstort. Det märks inte minst i Samfundet S:t Eriks
program som, ofta och snabbt, blir övertecknade.
Varmt välkommen till höstens verksamhet!
Monica Andersson, Ordförande i Samfundet S:t Erik