Hänt & tänkt januari 2016

Hänt & tänkt januari 2016

HÄNT & TÄNKT JANUARI 2016
Efter milda jul- och nyårshelger slog kylan till i flera veckor, för att åter bli milt igen när februari närmade sig. Lite snö och kallt byttes mot slask och hala gångbanor och trottoarer. Kylan går igen i stadsbyggnadsdebatten.
I Stockholm har ett nytt scenario börjat. Fastighetsägare från Abu Dhabi har köpt Sturegallerian och kräver av staden att få riva den äldre bebyggelsen i kvarteret Sperlingens Backe och ersätta den med nya hus som förrycker skalan och höjer sig långt över innerstadens berömda silhuett. De som är verksamma i kvarteret protesterar med all rätt. Stockholms politiker måste besinna sig. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen tillsammans med verksamheterna i kvarteret ger Sturegallerian liv. Det är inte rimligt att byggherrar från när och fjärran ska få komma hit och diktera villkoren för hur Stockholm ska gestaltas. Medborgarintresset och det gemensamma bästa måste få råda. Särintressen, som dessa kapitalintressen, måste inordna sig inom de regler som vi gemensamt har dragit upp för Stockholm och riksintresset Stockholms innerstad. Det har sänts välkomna signaler från stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert och stadsbyggnadsnämnden om att staden avser att ta initiativet i stadsbyggnadsfrågorna från kapitalintressena. Vi ser fram emot att de orden också blir verklighet.
Samfundet S:t Erik kommer som vi alltid har gjort att ge vårt bidrag till att öka kunskaperna om all den värdefulla bebyggelse och det unika stadslandskap som Stockholm har, med hjälp av de framträdande kompetenser som finns i vår styrelse. Det gör vi genom årsboken och genom att regelbundet ordna stadsbyggnadsseminarier där de främsta planerings-, arkitektur- och kulturkännarna skriver och talar samt genom våra yttranden över detalj- och översiktsplaneförslagen och genom programverksamheten.

Stadsbyggnadsnämnden gav rivningslov för kv Riddaren innan den nya policyn togs. Den finns ännu tid att ompröva det beslutet. Kv Riddaren symboliserar allt det som stockholmarna älskar med innerstaden, en mänsklig skala, en vacker, ståtlig och upplevelserik byggnad som minner om Stockholms historia. Ett av de få kvarvarande byggnadsverken från 1870-talet och en pärla på Östermalm.
Ett tredje exempel är Blasieholmen där Nobelstiftelsen av alla vill bryta med skalan mitt i Stockholms arkipelag bakom Nationalmuseum med ett för platsen oproportionerligt Nobelmuseum. Här finns unika lämningar från Stockholms varvshistoria och en levande sjötrafik som inte kommer att kunna vara kvar, alla försäkringar om motsatsen till trots. Chipperfields museibyggnad skulle på ett helt annat sätt komma till sin rätt på en plats där den skulle bli ett unikt tillskott i sin miljö. Vetenskapsstaden vid Brunnsviken har nämnts, men en självklarare plats skulle vara Vinterviken där Nobel hade sin verksamhet och där Nobelstiftelsen borde ta sitt ansvar att sanera den förgiftade marken som dynamittillverkningen lämnade efter sig. Då skulle Nobelstiftelsen bli ett föredöme och som föregångare ta ett första kliv in i framtiden där museer i ytterstaden måste bli verklighet när Stockholm har blivit storstad.

Välkomna till vårens verksamhet!

Monica Andersson, Ordförande Samfundet S:t Erik