Hänt & tänkt januari 2015

Hänt & tänkt januari 2015

HÄNT & TÄNKT JANUARI 2015
Efter en mörk november och en mild inledning på vintern fick vi
kyla och klart och soligt väder under julhelgerna. Januari har
präglats av varannandagsväder med åtföljande halka på trottoarer
och gångbanor. Samfundet S:t Eriks verksamhet har dragit igång
för fullt igen.
Under julhelgerna drabbades vi av det sorgliga beskedet att vår
hedersledamot Bo Grandien, samfundets ordförande 1999-2003,
har avlidit. Bo Grandien var en sann humanist. Bildad, med en
djup kunskap och med en förmåga att sprida sina kunskaper till
de många, inte minst i sin verksamhet som journalist. Han är
djupt saknad i kretsen av kollegor och vänner.
Stockholms unika skönhetsvärden och stadsbyggnadskvaliteter
hotas av de återkommande propåerna om rivningar av och
okänsliga påbyggnader på äldre bebyggelse, inte minst i
Stockholms innerstad. Detta trots kommunfullmäktiges
principbeslut om att ingen 1800-talsbebyggelse ska rivas. Det
beslutet fattades på 1970-talet i syfte att freda innerstaden mot
den rivningsvåg som hade varit under efterkrigstiden. Nu senast
är det rivning av ett av de få kvarvarande 1870-talshusen på
Östermalm som aktualiserats av stadsbyggnadsnämnden,
Riddaren 18. Samfundet S:t Erik har skrivit tre mycket kritiska
yttranden på detaljplanerna.
Kommunstyrelsen tillsatte så småningom den expertgrupp om
Slussen som de rödgröna partierna lovat under valrörelsen. Men i
direktiven inskränktes uppdraget till en kritisk granskning av
detaljplanerna för Nya Slussen och Bussterminalen i
Katarinaberget. Samfundet S:t Erik skickade före jul in de
synnerligen kritiska yttranden som samfundet skrivit över de båda
detaljplanerna till expertgruppen som ett underlag för deras arbete
med granskningen.
Vi anser att det är nödvändigt att placera in beslutet om Slussen i
ett större sammanhang där stadens historiska kärna äntligen kan
befrias från de okänsliga ingreppen med Centralbron och
tunnelbanebron över Söderström. Med stigande havsnivåer hotas
tunnelban-esystemet av översvämning. Tunnelbanestationen vid
Gamla Stan måste byggas om och tunnelbanebron har dömts ut
av SL som uttjänt. Men de frågorna har inte beaktats vid
planeringen av Slussen.
Samfundet anser att tunnelbanan mellan Slussen och Gamla Stan
borde läggas i en tunnel. Då skulle tunnelbanan översvämningssäkras
och effektiviseras för framtiden.
Med en sådan lösning skulle detta fantastiska vattenrum, det
unika mötet mellan Mälaren och Saltsjön, Södermalms
förkastningsbrant och stadens historiska hjärta i Gamla Stan och
på Riddarholmen friläggas och Stadsmuseet återfå sin roll som
landmärke mot Saltsjön.
Varmt välkomna till vårens verksamhet!
Monica Andersson, Ordförande för Samfundet S:t Erik