Hänt & tänkt januari 2014

Hänt & tänkt januari 2014

HÄNT & TÄNKT JANUARI 2014
Kylan och snön kom sent den här vintern. Det vita
snötäcket bidrar till att förstärka intrycket av ljuset som nu
återkommer, lite snabbare för varje dag. Samfundet S:t
Eriks verksamhet går in i ett ny intensiv period.
Vårens stadsbyggnadsseminarium äger rum den 2 april
13-17 i Läkaresällskapets lokaler med Johan Mårtelius som
moderator. Seminariet handlar om Stockholms
Byggnadskultur, som också är temat för nästa årsbok som
kommer ut i november. Vi får möta årsbokens författare i
en diskussion om stadens utveckling. Stockholms
grundläggande stadsbyggnadskvaliteter behöver
uppmärksammas och värnas i en tid när utbyggnaden av
Stockholm ofta tar sig väldigt okänsliga uttryck. Goda
exempel förtjänar att lyftas fram från de tidigare epoker där
Stockholm byggdes ut kraftigt utan att Stockholms speciella
karaktär förvanskades.
Årsmötet äger rum i Börssalen den 23 april. Per Wästberg
talar då till vår stora glädje om Stockholm utifrån sin senaste
bok om staden.
Samfundet S:t Erik deltar i Kulturnatt Stockholm den 26
april. Kansliet är då öppet mellan 18-24. Vi hade fullt hus
förra året. Visningen av gården kv Cepheus blev särskilt
uppskattad och upprepas därför i år. Vi passar också på att
inviga en blå skylt om kv Cepheus under Kulturnatten.
Programverksamheten är som vanligt rik på upplevelser.
Mark- och miljödomstolen underkände strax före jul
detaljplanen för den planerade och ogenomtänkta
Bussterminalen vid Slussen. Precis den situation som
Samfundet S:t Erik varnade för har nu uppstått. Staden står
med en fastställd och en underkänd detaljplan och
planeringen av Slussen har gått i stå.
Slussen är en magisk plats med sitt unika möte mellan
Mälaren och Saltsjön, Södermalms förkastningsbrant och
stadens historiska hjärta i Gamla Stan och på Riddarholmen.
Stadens politiska ledning måste nu ta chansen att befria detta
fantastiska vattenrum från en ny motorled och den
missprydande och uttjänta tunnelbanebron.
Samfundet S:t Erik fortsätter att kämpa för Stockholms
skönhet!
Varmt välkomna till vårens verksamhet!
Monica Andersson
Ordförande för Samfundet S:t Erik